VISJON, VERDIGRUNNLAG, HISTORIE OG SATSINGER

VISJON

I bibelen leser vi om Daniel, en ungdom som med Guds hjelp levde et rent og sunt liv, var fylt med visdom og kunnskap. Han hadde mot til å stå for sannheten og trodde fast på Gud. Vi ser også at han tok rette valg og brydde seg om sine venner og medmennesker. På denne måten fikk han innflytelse i nasjonen. Vårt kall og mål er, med Guds hjelp, å fostre en generasjon med en karakter og livsførsel som ligner Daniel i disse tingene.

VERDIGRUNNLAG

Vår grunnvoll er den kristne troen, og Bibelen som Guds ord, noe som vil merkes i skolehverdagen. Barna vil likevel få lære om andre livssyn og religioner, som i den offentlige skole, og vi respekterer barnas rett til å ta egne valg når det kommer til tro og livssyn. Vi tror at mennesket er skapt av Gud. Det betyr at mennesket har en unik verdi. Vi er skapt forskjellige og med en hensikt. Dette får betydning for undervisningen, og måten de ansatte møter elevene på. Vi tror også at Jesus er verdens frelser og at han har gitt oss et oppdrag som er uttrykt i misjonsbefalingen. Vi ønsker at elevene skal få mulighet til å bli kjent med Jesus på vår skole, og at de får lyst til å gi dette videre.

Bibelen gir oss retningslinjer for hvordan vi skal behandle hverandre. Den gyldne regel og kjærlighetsbudet ønsker vi skal prege miljøet på skolen. Undervisningen tar også sikte på å møte hele mennesket, til ånd, kropp og sjel. Praktiske aktiviteter og samlinger vektlegges derfor sammen med kunnskapsformidling.

SKOLENS HISTORIE

DE FØRSTE ÅRENE

Nordhordland Kristne Grunnskole startet opp høsten 1999, den gang med navnet Levende Ord Barneskole Lindås. Fra starten hadde skolen 21 elever på fem klassetrinn. For hvert år ble skolen utvidet med nye klassetrinn, og fra 2003 ble ungdomsskolen etablert. Det året var det bare 5 elever i ungdomsskolen. Året etter var skolen fullt utbygget med 10 klassetrinn, og fra januar 2005 er skolen registrert som egen forening i Brønnøysundregisteret.

VEKST

Skolen har hatt en fin vest, og ved skolestart høsten 2014 var elevtallet kommet opp i 115. Av  disse er 53 i ungdomsskolen, og resten i barneskolen. Skolebygningen ble kraftig utvidet i 2010. Også et bygg nummer 2 er nå tatt i bruk, bl.a. til kunst og håndverk. Dessuten er det gjort mye med uteområdet de siste årene. Skolen står dermed godt rustet til å ta imot flere elever enn noen gang. Skolen har en offentlig godkjenning på 196 elever, men må utvide elevtallet gradvis etter hvor store klasserom og hvor mye plass man har.

SATSINGSOMRÅDER

ESTETISKE FAG

De estetiske fagene er viktige, og skal være praktisk rettet. Elevene skal få mulighet til å bruke hendene og føttene, sansene og kroppen, i møte med idrett, mat og helse, sløyd, kunst og håndverk og musikk. Vi vil gjerne være med på å oppdage og utvikle evner og talenter.

LESING

Lesing er et prioritert satsingsområde både i barneskolen og ungdomsskolen.

MISJON

Skolen støtter fast en slumskole i den nordlige delen av India, og et arbeid blant barn i Filippinene. Vi samler inn penger, lager tegninger, og sender rett som det er ulike bidrag til disse to prosjektene. De tilbakemeldinger vi får gjør at elevene får se at det nytter å hjelpe.

MUSIKK

I musikkundervisningen får elevene anledning til å spille på instrumenter, og spille sammen i band. Alle får oppgaver når skolen setter opp julemusikal og andre musikk-arrangement.

TURER

Vi elsker å dra på turer. Barneskolen har alt fra endagsturer til overnattingsturer og 7.klasse reiser 1 uke på leirskole til Dyrkolbotn i løpet av høsten. Ungdomsskolen har årlige høst- og vinterturer med overnatting, og 10. klasse en ukestur til Polen eller England.