NORDHORDLAND KRISTNE GRUNNSKOLE

En skole i Nordhordland som bygger på kristne verdier

NORDHORDLAND KRISTNE GRUNNSKOLE

En skole i Nordhordland som bygger på kristne verdier

NORDHORDLAND KRISTNE GRUNNSKOLE

En skole i Nordhordland som bygger på kristne verdier

||Skolen har et godt sosialt miljø og flinke lærere||

||Et sted hvor hver elev blir sett og får oppfølging||

||Skolen tar vare på de kristne verdiene, og det er viktig for meg||

||En skole med mye kreativitet og mangfold i læringen||

Et godt miljø hvor elevene blir faglig sterke.

Henning Knutsen

Forelder

Vi opplever god oppfølging, og barna blir sett

Anita og Lars-Otto Høgquist

Foreldre

ET ORD FRA REKTOR

Som rektor ved Nordhordland Kristne Grunnskole er det kjekt at du viser interesse i å bli bedre kjent med skolen vår. Vi ønsker å være en skole for alle. Vårt verdigrunnlag er forankret i den kristne tro og det er her vi henter vårt menneskesyn og vårt fokus på å være en inkluderende, skapende og tydelig skole for våre elever.

Alle våre ansatte bekjenner den kristne tro, og utfører sin lærergjerning i lys av dette. Blandt annet innebærer dette at ansatte deler fra bibelen og personlige fortellinger om Guds trofasthet i hverdagen.