NORDHORDLAND KRISTNE GRUNNSKOLE

En skole i Nordhordland som bygger på kristne verdier

SØK SKOLEPLASS

"Skolen har et godt sosialt miljø og flinke lærere"

"Et sted hvor hver elev blir sett og får oppfølging"

"Skolen tar vare på de kristne verdiene, og det er viktig for meg"

"En skole med mye kreativitet og mangfold i læringen"

Et godt miljø hvor elevene blir faglig sterke.

Henning Knutsen

Forelder

Vi opplever god oppfølging, og barna blir sett

Anita og Lars-Otto Høgquist

Foreldre

ET ORD FRA REKTOR

Som rektor ved Nordhordland Kristne Grunnskole er det kjekt at du viser interesse i å bli bedre kjent med skolen vår. Vi ønsker å være en skole for alle. Vårt verdigrunnlag er forankret i den kristne tro og det er her vi henter vårt menneskesyn og vårt fokus på å være en inkluderende, skapende og tydelig skole for våre elever.

Alle våre ansatte bekjenner den kristne tro, og utfører sin lærergjerning i lys av dette. Blandt annet innebærer dette at ansatte deler fra bibelen og personlige fortellinger om Guds trofasthet i hverdagen.