PRAKTISK INFORMASJON OG INNLOGGINGER

FEIDE

Feide står for Felles Elektronisk IDentitet og er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren.

DIGITALE RESSURSER

Digitale ressurser for de ulike trinnene, foresatte og ansatte

VISMA FLYT

Alle foresatte har tilgang til info om sine barn i vårt skoleadministrative system, Visma FLYT Skole, ved å logge inn via ID-porten. Dette forutsetter at skolen har fått oppgitt personnummeret ditt.

SØKE FRI

Her kan du søke fridager for eleven din ved å bruke skjema som leveres til skolen.

SKOLERUTE 20/21

Her kan du laste ned skoleruten som gjelder for NHKG. Det er tatt utgangspunkt i Alver kommune sin skolerute, men skoleruten for NHKG kan være endret, for eksempel datoer for planleggingsdager.

SKOLERUTE 21/22

Her kan du laste ned skoleruten som gjelder for NHKG. Det er tatt utgangspunkt i Alver kommune sin skolerute, men skoleruten for NHKG kan være endret, for eksempel datoer for planleggingsdager.

NASJONALE PRØVER

Her finner du informasjon om nasjonale prøver som skolen gjennomfører hver høst.

ELEVUNDERSØKELSE

Her finner du informasjon om elevunderøkelsen.

FACEBOOK

Sjekk ut skolens facebook-side. Her kan du finne bilder, og ulik informasjon som blir lagt ut av ansatte på skolen.