PRAKTISK INFORMASJON OG INNLOGGINGER

FEIDE

Feide står for Felles Elektronisk IDentitet og er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren.

VISMA FLYT

Alle foresatte har tilgang til info om sine barn i vårt skoleadministrative system, Visma FLYT Skole, ved å logge inn via ID-porten. Dette forutsetter at skolen har fått oppgitt personnummeret ditt.

FACEBOOK

Sjekk ut skolens facebook-side. Her kan du finne bilder, og ulik informasjon som blir lagt ut av ansatte på skolen.

SKOLERUTE 18/19

Her kan du laste ned skoleruten som gjelder for NHKG. Det er tatt utgangspunkt i Lindås kommune sin skolerute, men skoleruten for NHKG kan være endret, for eksempel datoer for planleggingsdager.

SKOLERUTE 19/20

Her kan du laste ned skoleruten som gjelder for NHKG. Det er tatt utgangspunkt i Lindås kommune sin skolerute, men skoleruten for NHKG kan være endret, for eksempel datoer for planleggingsdager.

ÅRSHJUL

I årshjulet finner du datoer som kan gjelde ditt barn. Eksempler på dette kan være tentamensdatoer, datoer for turer og frister.

NASJONALE PRØVER

Her finner du informasjon om nasjonale prøver som skolen gjennomfører hver høst.

SFO

INFO KOMMER

}

ÅPNINGSTIDER

INFO KOMMER