PRAKTISK INFORMASJON OG INNLOGGINGER

FEIDE

Feide står for Felles Elektronisk IDentitet og er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren.

MOBBEOMBUDET I VESTLAND

Her finner du informasjon om mobbeombudet i Vestland. De jobber for at barn skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet.

VISMA FLYT

Alle foresatte har tilgang til info om sine barn i vårt skoleadministrative system, Visma FLYT Skole, ved å logge inn via ID-porten. Dette forutsetter at skolen har fått oppgitt personnummeret ditt.

SKOLERUTE 21/22

Her kan du laste ned skoleruten som gjelder for NHKG i 21/22. Det er tatt utgangspunkt i Alver kommune sin skolerute, men skoleruten for NHKG kan være endret, for eksempel datoer for planleggingsdager.

SØKE FRI

Her kan du søke fridager for eleven din ved å bruke skjema som leveres til skolen.

SKOLERUTE 22/23

Her kan du laste ned skoleruten som gjelder for NHKG i 22/23. Det er tatt utgangspunkt i Alver kommune sin skolerute, men skoleruten for NHKG kan være endret, for eksempel datoer for planleggingsdager.

NASJONALE PRØVER

Her finner du informasjon om nasjonale prøver som skolen gjennomfører hver høst.

DIGITALE RESSURSER

Digitale ressurser for de ulike trinnene, foresatte og ansatte

FACEBOOK

Sjekk ut skolens facebook-side. Her kan du finne bilder, og ulik informasjon som blir lagt ut av ansatte på skolen.

LEKSEHJELP

Her finner du informasjon om tilbud om leksehjelp ved NHKG

ELEVUNDERSØKELSE

Her finner du informasjon om elevunderøkelsen.

LEKSEHJELP I U-SKOLEN

Her finner du informasjon om tilbud om leksehjelp i ungdomsskolen ved NHKG