PRAKTISK INFORMASJON OG INNLOGGINGER

FEIDE

Feide står for Felles Elektronisk IDentitet og er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren.

IT´S LEARNING

Foresatte har tilgang til skolens «It´s Learning» . Du kan logge deg inn via ID-Porten og vil da finne infosider for barnet ditt, ukeplaner, oppgaver og underveisvurdering.

VISMA FLYT

Alle foresatte har tilgang til info om sine barn i vårt skoleadministrative system, Visma FLYT Skole, ved å logge inn via ID-porten. Dette forutsetter at skolen har fått oppgitt personnummeret ditt.

SKOLERUTE

Her kan du laste ned skoleruten som gjelder for NHKG. Det er tatt utgangspunkt i Lindås kommune sin skolerute, men skoleruten for NHKG kan være endret, for eksempel datoer for planleggingsdager.

ÅRSHJUL

I årshjulet finner du datoer som kan gjelde ditt barn. Eksempler på dette kan være tentamensdatoer, datoer for turer og frister.

FACEBOOK

Sjekk ut skolens facebook-side. Her kan du finne bilder, og ulik informasjon som blir lagt ut av ansatte på skolen.

NASJONALE PRØVER

Her finner du informasjon om nasjonale prøver som skolen gjennomfører hver høst.

SFO

INFO KOMMER

}

ÅPNINGSTIDER

INFO KOMMER