CORONA-VIRUS OG PÅVIRKNING AV SKOLEN

INFO FRA NHKG

Infoskriv fra Nordhordland Kristne Grunnskole oppdatert 31.03.20. Bør leses av foresatte.

INFO FRA ALVER KOMMUNE

Skriv fra Alver kommune angående skolestenging på grunn av Corona-virus. Oppdatert 31.03.20

PRAKTISK FOR MELLOMTRINNET

Her finner du en forklaring på hvordan elever på mellomtrinnet skal forholde seg til skolehverdagen sin når skolen er stengt på grunn av Corona-virus

PRAKTISK FOR UNGDOMSTRINNET

Her finner du en forklaring på hvordan elever i ungdomsskolen skal forholde seg til skolehverdagen sin når skolen er stengt på grunn av Corona-virus

DIGITALE RESSURSER

Digitale ressurser for de ulike trinnene, foresatte og ansatte